Zalety proponowanego silnika do Zip Screen

  • Napęd do zip-screenów z możliwością automatycznego ustawienia obu punktów krańcowych.
  • Czuły system rozpoznawania przeszkód przy ruchu w dół z funkcją cofnięcia
  • Ochrona przeciążeniowa przy ruchu do góry (ochrona w przypadku przymarznięcia).
  • Napęd potrafi rozróżniać rzeczywiste przeszkody i przeciążenia od tych, które są spowodowane podmuchami wiatru. Jest to możliwe dzięki temu, że napęd sprawdza, czy przeszkoda znajduje się stale w tym samym miejscu, czy punkt zatrzymania zmienia się.
  • Delikatny dobieg do górnego odboju
  • Funkcja poluzowania osłony w górnym położeniu (chroni materiał)
  • Automatyczne wyrównanie długości osłony
  • RESET możliwe przywrócenie ustawień fabrycznych za pomocą zwykłego wyłącznika
  • Automatyczne przyporządkowanie kierunków ruchu przy montażu prawo i lewostronnym
  • Możliwe równoległe podłączenie kilku napędów

Opis funkcji rozpoznawania przeszkód

Rozpoznawanie przeszkód przy ruchu osłony w dół. Funkcja ta chroni osłonę przed zniszczeniem, przy czym napęd ponawia próby opuszczenia osłony. Jeżeli podczas ruchu w dół osłona napotka na swojej drodze przeszkodę, napęd wyłącza się, następnie cofa do góry i próbuje ponownie opuści osłonę. Jeżeli przeszkoda znajduje się nadal w tym samym miejscu, napęd ponownie zatrzymuje się, cofa do góry i próbuje jeszcze raz opuści osłonę. Jeżeli przeszkoda zostanie rozpoznana po raz trzeci w tym samym miejscu, napęd się znowu zatrzyma, podniesie osłonę i nie będzie kontynuował prób opuszczania. Napęd próbuje trzykrotnie pokonać przeszkodę, jeżeli to się nie udaje, osłona zostanie podniesiona powyżej przeszkody i napęd zatrzyma się definitywnie.

Jeżeli przeszkoda przy drugiej lub trzeciej próbie opuszczania osłony zostanie zlokalizowana w innym miejscu (np. gdy opór jest spowodowany mocnymi podmuchami wiatru), napęd kontynuuje opuszczanie osłony. Jeżeli w innym miejscu pojawi się przeszkoda, opisana procedura zostanie znowu 3-krotnie powtórzona.

Rozpoznawanie przeciążeń przy podnoszeniu osłony

Funkcja ta chroni osłonę przed zniszczeniem, przy czym napęd ponawia próby zwinięcia osłony do górnej pozycji. Ochrona osłony jest szczególnie ważna podczas silnego wiatru.

Jeżeli podczas ruchu w górę napęd wykryje przeciążenie, wyłącza się, cofa w dół, a następnie próbuje znowu zwijać osłonę. Jeżeli przeciążenie zostanie wykryte ponownie w tym samym punkcie, napęd zatrzyma się, cofnie w dół i spróbuje jeszcze raz kontynuować ruch do góry. Jeżeli przeciążenie zostanie rozpoznane po raz trzeci w tym samym miejscu, napęd zatrzyma się, opuści osłonę i nie będzie już kontynuował prób opuszczania.

Napęd próbuje trzykrotnie pokonać przeszkodę, jeżeli to się nie udaje, osłona zostanie opuszczona poniżej przeszkody i napęd zatrzyma się definitywnie.

Jeżeli przeciążenie przy drugiej lub trzeciej próbie podniesienia osłony zostanie zlokalizowane w innym punkcie (np. gdy opór jest spowodowany mocnymi podmuchami wiatru), napęd kontynuuje podnoszenie osłony. Jeżeli przeciążenie wystąpi w innym punkcie, opisana procedura zostanie znowu 3-krotnie powtórzona.

Napęd który chroni osłonę, poszycie i stolarkę okienną. Dedykowany do zewnętrznych osłon tkaninowych.

ROLETY ŻALUZJE MARKIZY PERGOLE SZCZECIN